Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acordul RM-CE privind facilitarea eliberării vizelor

Prelungirea vizelor în circumstanţe excepţionale

În conformitate cu articolul 9 al Acordului între RM şi CE privind facilitarea eliberării vizelor, cetăţenii Republicii Moldova care nu pot părăsi teritoriul statului membru până la data menţionată pe viză din motive de forţă majoră beneficiază gratuit de prelungirea vizei, în conformitate cu legislaţia aplicată de statul de destinaţie, pentru perioada necesară întoarcerii acestora în statul în care îşi au reşedinţa.

Condiţia de bază ca viza să fie prelungită cetăţeanului RM este existenţa unei situaţii de forţă majoră. Un exemplu al situaţiei de forţă majoră poate fi considerată internarea în spital, atunci când posesorul vizei nu are posibilitatea fizică de părăsire a teritoriului statului membru al UE.

Extinderea valabilităţii vizei în aşa tipuri de situaţii se va efectua fără perceperea de careva taxe. Procedura de prelungire a vizei este stabilită de către fiecare stat membru al UE în parte. În unele state UE, viza poate fi prelungită de către autorităţile imigraţionale, în altele de către organele de poliţie. În cadrul procesului de prelungire a vizei, autorităţile statului competent pot solicita prezentarea unor documente, cum ar fi paşaport, acte de stare civilă etc. Pentru informaţii privind modul de prelungire a vizei în situaţii excepţionale, urmează a fi contactată ambasada sau consulatul statului respectiv sau autorităţile locale ale acestui stat.