Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acordul RM-CE privind facilitarea eliberării vizelor

Plecarea în cazul documentelor pierdute sau furate

În circumstanţele în care cetăţenii Republicii Moldova rămân fără acte de identitate (furt, pierdere etc.) apare necesitatea obţinerii documentelor de reîntoarcere în Moldova. În conformitate cu legislaţia naţională, în cazul pierderii sau furtului paşaportului, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova pot elibera titluri de călătorie, care permit posesorului în termen restrâns să se reîntoarcă în Moldova.

Acordul între RM şi CE privind facilitarea eliberării vizelor conţine prevederi separate care reglementează modul de plecare în cazul paşapoartelor pierdute sau furate. Articolul 8 stipulează, că cetăţenii moldoveni care şi-au pierdut sau cărora le-au fost furate actele de identitate pe perioada şederii pe teritoriul unui stat membru pot părăsi acel teritoriu în baza unor acte de identitate valabile (titluri de călătorie) care le conferă dreptul de a trece frontiera, eliberate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale statelor membre, fără viză sau altă autorizaţie.

Regulile de eliberare a titlului de călătorie sunt similare pentru toate misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. De regulă, pentru obţinerea titlului de călătorie de la o ambasadă sau consulat al Moldovei în UE, cetăţeanul moldovean care a pierdut sau i s-a furat paşaportul, urmează să prezinte următoarele acte:

Fiecare misiune diplomatică şi oficiul consular al Republicii Moldova din UE poate înainta cerinţe suplimentare faţă de solicitanţii de titluri de călătorie. Pentru informaţii adiţionale urmează a fi contactată ambasada sau consulatul Republicii Moldova competent.

Posedarea titlului de călătorie este unica condiţie necesară pentru reîntoarcerea în Moldova, nefiind necesară o altă viză sau careva autorizaţie pentru statele UE, care sunt parte al Acordului.