Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acordul RM-CE privind facilitarea eliberării vizelor

Refuzul la eliberarea vizelor

Decizia privind eliberarea sau refuzul în eliberarea vizei îi aparţine funcţionarului consular al misiunii diplomatice sau oficiului consular UE la care a fost depus cererea de viză.

Examinarea dosarelor de viză are un caracter individual. Din acest motiv, decizie de a nu elibera viza se bazează pe examinarea fiecărei cereri de viză în parte luând în consideraţie menţiunile efectuate în formularul de viză, documentele justificative prezentate şi informaţia obţinută pe parcursul interviului. Dacă viza a fost refuzată unui solicitant dintr-un grup de persoane, acest fapt nu prezumă în mod obligatoriu că viza va fi refuzată tuturor membrilor grupului.

Refuzul de eliberare a vizelor nu are un caracter definitiv, în contextul posibilităţii aplicării la viză în viitor. Deşi cetăţeanul moldovean a fost refuzat în eliberarea vizei, acest fapt nu presupune imposibilitatea solicitării vizei în viitor. Însă, motivul care a servit pentru refuzul la eliberarea vizei în primă instanţă, poate fi luat în consideraţie la examinările viitoare ale cererilor de recepţionare a vizelor.

Motivele de refuz la eliberarea vizelor pot fi diverse, lipsa mijloacelor financiare necesare, declararea informaţiilor eronate în procesul de interviu, prezentarea documentelor justificative false, încălcarea anterioară a regimului de viză în statele membre ale UE etc. Însă de cele mai dese ori, motivul de bază este riscul înalt că cetăţeanul Republicii Moldova nu se va reîntoarce în Moldova înainte de expirarea vizei.

Comunicarea motivului refuzului de eliberare a vizei de către funcţionarul consular UE nu este obligatorie, din acest motiv este la discreţia consulului de a decide asupra acestui fapt. Nu poate fi considerată încălcare a drepturilor solicitantului, necomunicarea motivului de refuz la eliberarea vizei.

Apelarea de către solicitant a refuzului de eliberare a vizei este reglementat de către legislaţia fiecărui stat membru UE. Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de apelare a refuzului urmează să fie contactată ambasada sau consulatul respectiv. Totodată, Instrucţiunile Consulare Comune UE nu obligă statele Schengen să ofere posibilitatea de apel împotriva refuzului de viză.

De regulă, refuzul la eliberarea vizei este confirmat prin aplicarea unei ştampile speciale în paşaportul solicitantului, şi în mod obligatoriu va fi înregistrat în sistemul electronic al vizelor, sistem care este comun pentru toate statele UE.