Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acordul RM-CE privind facilitarea eliberării vizelor

Statele membre ale UE pentru care Acordul este aplicabil

Acordul între Republica Moldova ţi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor nu este aplicabil tuturor statelor-membre ale UE.

Acesta va fi aplicabil numai pentru următoarele state: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania şi Suedia.

Astfel, ţările cum ar fi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlanda şi Danemarca nu vor aplica prevederile Acordului. Modul de eliberarea a vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova care doresc să călătorească în aceste state va fi reglementat prin alte instrumente juridice.

Odată cu semnarea la 10 octombrie 2007 Acordului au fost efectuate declaraţii comune privind Danemarca, Regatul Unit, Irlanda, Islanda, Norvegia, Confederaţia Elveţiană şi Liechtenstein. Conform acestor declaraţii este recomandat ca Republica Moldova şi statele enumerate să încheie, fără întârziere, un acord bilateral privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere în condiţii similare cu cele prevăzute în Acordul între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova. În prezent, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene negociază cu statele menţionate facilitarea regimului de vize pentru cetăţenii moldoveni.

Acordul este aplicabil anume statelor membre ale UE enumerate mai sus şi nu statelor Schengen. De altfel, este necesar de efectuat o diferenţiere între statele UE şi cele Schengen, deşi în marea majoritate sunt aceleaşi. Nu toate statele membre ale UE eliberează vize Schengen şi nu toate ţările care sunt parte la Acordul Schengen sunt membre ale Uniunii Europene. Spre exemplu, Bulgaria, Cipru şi România sunt membre ale UE dar nu eliberează vize Schengen. În acelaşi context, deşi Norvegia şi Islanda nu sunt membre ale UE acestea sunt parte la Acordul Schengen si eliberează vize Schengen care permit a călători în alte state UE.

Statele UE şi Schengen, precum şi ţările parte la Acordul din 10 octombrie 2007 privind facilitarea eliberării vizelor sunt reflectate mai jos.

Statele membre ale UE

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Marea Britanie

Statele Schengen

Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia

Statele Părţi la Acordul între RM şi UE privind facilitarea eliberării vizelor

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia