Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acordul RM-CE privind facilitarea eliberării vizelor

Aplicabilitatea Acordului

De regulă, Acordurile încheiate între state care reglementează regimurile de viză şi călătoriile reciproce ale cetăţenilor conţin prevederi aplicabile cetăţenilor ambelor părţi semnatare. În cazul Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor, sunt stipulate reglementări, în special, pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Condiţiile de intrare în Moldova a cetăţenilor statelor membre ale UE sunt reglementate de către prevederile Legii nr. 151-XVI din 08 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene, regatului Norvegiei, Republicii Islanda şi Japoniei, care menţionează că naţionalii acestora, începând cu 1 ianuarie 2007 pot intra în Moldova fără vize.

Regulile de şedere ale cetăţenilor statelor membre ale UE, precum şi drepturile şi obligaţiile de care beneficiază pe teritoriul Moldovei, sunt reglementate de actele normative interne şi anume Legea nr. 269-XIII din 09 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi l apatrizilor în Republica Moldova ş.a.