Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utile

Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acordul RM-CE privind facilitarea eliberării vizelor

Transmiterea plângerilor privind încălcarea prevederilor Acordului

Acordul între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor a instituit reguli noi de examinare a cererilor de viză înaintate de cetăţenii moldoveni care doresc să călătorească în UE. Aceste reguli se referă la taxa pentu procesarea dosarelor de viză, durata de examinare a cererilor, termenul de valabilitate a vizelor, actele care justifică scopul deplasării, eliberarea vizelor cu intrări multiple etc.

În procesul de implementare a prevederilor Acordului pot exista situaţii când de la cetăţenii moldoveni se vor solicita a respecta condiţii care nu sunt în conformitate cu prevederile de bază ale Acordului privind facilitarea eliberării vizelor. În aceste cazuri, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sugerează contactarea Departamentului Afaceri Consulare pentru prezentarea unei plângeri privind încălcarea prevederilor de bază ale noului regim de viză. MAEIE atrage atenţia asupra faptului, că scopul mecanismului de înregistrare a plângerilor este de a depista încălcarea prevederilor de bază ale Acordului între RM şi CE privind facilitarea eliberării vizelor ci nu influenţarea recepţionării vizelor în cazuri particulare.

Prevederile de bază se referă la taxa de procesare a dosarului de viză, termenul de examinare a cererii de vize, documentele care justifică scopul călătoriei, valabilitatea vizei, prelungirea gratis a valabilităţii vizelor în cazuri de forţă majoră, intrarea fără viză în spaţiul UE, acordarea vizelor pentru perioade îndelungate cu multiple intrări. Exemplu practic: dacă misiunea diplomatică sau oficiul consular UE va solicita o taxă pentru procesarea dosarului de viză mai mare de 35 de Euro, atunci cetăţeanul urmează să înainteze o plângere la Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE. De asemenea, dacă dosarul de viză va fi examinat în alţi termeni decât cei prevăzuţi de Acord, solicitantul urmează să înainteze o plângere în acest sens. Plângerile pot fi transmise la Departamentul Afaceri Consulare, adresa: str. Alexei Mateevici 80, Chişinău sau comunicate la telefonul 20-10-41, 20-10-43, 20-10-45, e-mailul consdep@mfa.md sau transmise prin fax la 23-22-25.

Plângerile justificate vor fi înregistrate în registrul special iar apoi discutate cu misiunea diplomatică sau consulară UE competentă, precum şi vor fi examinate în cadrul şedinţelor Comitetului Mixt de gestionare a Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea vizelor.

Plângerile urmează a fi transmise nu numai de către cetăţenii moldoveni care solicită vize de la ambasadele şi consulatele UE acreditate în Republica Moldova ci de către toţi cetăţenii Republicii Moldova care solicită viză UE indiferent de locul aflării / domicilierii lor şi misiunii diplomatice sau oficiului consular UE la care solicită viză.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene nu va examina plângerile referitoare la cererile de vize care au fost refuzate în baza deciziei funcţionarului consular UE, cu respectarea prevederilor de bază ale acordului. Scopul MAEIE este de a informa cetăţenii despre noul regim de vize şi depista încălcările prevederilor fundamentale ale acordului şi a le comunica părţilor cointeresate.

Ministerul atrage atenţia asupra faptului, că nu are competenţa în influenţarea funcţionarilor consulari UE în procesul de luare a deciziilor pe marginea cererilor de vize individuale.

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să contactaţi Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE.