Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utile

Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Sfaturi de călătorie

Denumirea oficială a ţării:
Republica Italiană
Capitala:
or. Roma
Fus orar:
UTC (ora universală coordonată) +1,
echivalent cu ora Republicii Moldova + 1
Prefix telefonic de acces internaţional:
Pentru ţară - 0039, pentru or. Roma – 06
Unitatea monetară:
Euro

Sărbători oficiale (pe durata cărora instituţiile naţionale nu prestează servicii):

1 ianuarie
Anul Nou
6 ianuarie
Botezul Domnului
13-24 februarie
perioada carnavalurilor (datele variază pentru diferite regiuni ale ţării)
aprilie-mai (data variază)
Sfintele Sărbători de Paşti
25 aprilie
ziua eliberării de sub dominaţia fascistă
1 mai
Sărbătoarea Muncii
2 iunie
Ziua Naţională a Italiei (ziua proclamării Republicii)
15 august
Adormirea Maicii Domnului
1 noiembrie
ziua tuturor Sfinţilor
8 decembrie
ziua Neprihănitei Zămisliri a Sfintei Fecioare Maria
25 decembrie
Crăciunul
26 decembrie
ziua Sfîntului Stefan

De asemenea, în multe regiuni şi localităţi ale ţării se celebrează sărbători locale.


Regimul de vize:

Cetăţenii Republicii Moldova, deţinători de paşapoarte naţionale (nonbiometrice) au nevoie de viză pentru intrare pe teritoriul Republicii Italiene. Vizele pentru intrare în Italia pot fi obţinute la Oficiul Consular al Ambasadei Republicii Italiene la Chişinău, amplasat pe str. Vlaicu Pârcălab, nr.63. Informaţia cu privire la condiţiile de eliberare a vizelor de intrare pe teritoriul Italiei pentru cetăţenii Republicii Moldova, precum şi programarea în vederea obţinerii vizei poate fi efectuată prin intermediul unui call center prin apel la nr. 01505, accesibil conform următorului orar: 09.00 – 13.00, 14.00 – 17.00. Telefonul respectiv poate fi contactat în exclusivitate de la un telefon fix. de pe teritoriul Republicii Moldova, apelul fiind taxat cu 35 lei/min. Pentru a contacta Ambasada Republicii Italiene pe teritoriul Republicii Moldova, sunt disponobile următoarele numere de telefon: (+373) 22 201996 (gratuit) şi 899033110 (contra plată). Informaţii adiţionale cu privire la eliberarea vizelor pot fi solicitate prin poşta electronică la adresa italiavisa@gmail.com.

Cetăţenii Republicii Moldova, deţinători de paşapoarte diplomatice valabile, sunt scutiţi de obligativitatea vizei pentru intrarea şi aflarea pe teritoriul Republicii Italiene pentru o perioadă de pînă la 90 de zile, în decurs de 180 de zile (6 luni).

Reglementări vamale:

La sosirea din Republica Moldova în Republica Italiană sunt scutite de taxe vamale bagajele călătorului conţinînd bunuri personale şi de uz familial, valoarea cumulativă a cărora nu depăşeşte suma de 300 Euro per individ – în cazul deplasării cu mijloace de transport terestru: automobil, autocar, tren, şi 430 Euro – în cazul deplasării cu mijloace de transport avia şi navale.

De asemenea, cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în Republica Italiană pot introduce în această ţară, fără a fi obligaţi să întocmească o declaraţie vamală, următoarele bunuri:

Transportarea animalelor de companie se realizează doar în baza unui certificat sanitar-veterinar emis in Republica Moldova cu cel mult trei zile înainte de intrarea în Republica Italiană, de asmenea este necesară prezentarea dovezii vaccinării împotriva rabiei, efectuate cu cel puţin 21 zile înainte de călătorie.

Scoaterea din ţară a obiectelor de artă şi cultură este permisă doar la prezentarea licenţei de export definitiv sau temporar, eliberate de Oficiul de Exporturi al Ministerului Patrimoniului şi Activităţii Culturale, însoţite de atestatul de circulaţie liberă sau temporară.

Conform normelor de scuritate publică este interzisă introducerea pe teritoriul Italiei a oricărui tip de arme fără a fi însoţite de un permis eliberat de autorităţile competente din zona de reşedinţă a călătorului.

Reglementări pentru circulaţie:

Cetăţenii Republicii Moldova pot conduce mijloacele de transport pe teritoriul Republicii Italiene în baza permisului de conducere naţional eliberat de organele competente ale Republicii Moldova sau a permisului internaţional de conducere (model nou). În cazul rezidenţei pe teritoriul Republicii Italiene pe durata a mai mult de 12 luni, urmează a fi efectuată conversiunea permisului intern în permis de conducere de model italian, eliberat de autorităţile competente ale Republicii Italiene.

Pentru a se deplasa cu mijloace de transport personale pe teritoriul Republicii Italiene este necesar certificatul internaţional de asigurare Carta Verde, eliberat de oficiul naţional de asigurări auto, ce permite intrarea şi circulaţia autovehicolelor pe teritoriul unui stat străin.

În vederea asigurării securităţii circulaţiei rutiere, limitele de viteză în vigoare pentru Republica Italiană sunt următoarele: 130 km/h pentru autostrăzi, 110 km/h pentru străzile extraurbane principale, 90 km/h pentru străzile extraurbane secundare şi pentru străzile extraurbane locale, 50 km/h în localităţi. Depăşirea limitelor de viteză cu pînă la 10 km/h este pedepsită administrativ prin plata unei amenzi de la 38 pînă la 155 Euro. Depăşirea limitelor de viteză cu pînă la 40 km/h este pedepsită administrativ prin plata unei amenzi de la 155 pînă la 624 euro.

Atît conducătorul autovehicolului, cît şi însoţitorul acestuia trebuie să poarte centura de siguranţă. În cazul transportării copiilor sub vârsta de 12 ani este obligatoriu scaunul auto. Consumul băuturilor alcoolice de către conducătorii auto este interzis, folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii automobilului - de asemenea.

Date de contact ale serviciilor de urgenţă:

Diverse:

Alimentarele şi toate celelalte magazine prestează servicii de luni pănă sîmbătă în regim de lucru 8.00 – 20.00. Duminica majoritatea acestora nu activează.

La efectuarea schimbului de bani la ghişeele de schimb valutar şi în bănci e necesar de luat în consideraţie comisionul prelevat de acestea pentru schimb, de menţionat că în locurile publice de importanţă sporită, precum gările şi aeroporturile, comisionul poate depăşi valoarea de 10%. Regimul de activitate al majorităţii băncilor se încadrează între orele 9.00 şi 16.30, cu pauză de masă.

La 02 iulie 2009, Camera superioară a Parlamentului italian a aprobat Decretul-lege "Cu privire la securitate". Noul Decret-lege, deşi înăspreşte pedepsele pentru un spectru mai larg de contravenţii şi infracţiuni îndreptate împotriva ordinii publice, pornind de la unele fapte mai puţin periculoase cum ar fi cerşitul sau aruncarea gunoiului prin geamul vehiculului staţionat sau în mişcare şi, ajungînd la infracţiuni legate de activitatea structurilor de tip mafiot, este totuşi, dedicat în cea mai mare parte fenomenului imigraţiei ilegale.

Astfel, acest act normativ, introduce un şir de contravenţii şi infracţiuni noi cu privire la imigrarea ilegală şi înăspreşte sancţiunile pentru fapte incriminate, deja, de legislaţia în vigoare. În mod particular, menţionăm următoarele:

Precizări referitor la intrarea cetăţenilor străini în Republica Italiană în baza confirmărilor ("ricevuta") eliberate de oficiile poştale italiene

"Ricevuta" obţinută în urma depunerii/transmiterii, de către cetăţenii străini, a documentelor pentru obţinerea primului permis de şedere (prima documentare cu permis de şedere) în Italia, nu permite cetăţenilor străini-necomunitari, intrarea/revenirea pe teritoriul Republicii Italiene în cazul cînd aceştia nu deţin viză. Acest drept i se va oferi migrantului în urma definitivării procedurii de legalizare soldat cu eliberarea primului permis de şedere. Respectiv, pînă la eliberarea primului permis, statutul migrantului în Italia rămîne a fi nedeterminat.

"Ricevutele" eliberate persoanelor care au depus documentele corespunzătoare pentru reînnoirea permisului de şedere în Italia, permit revenirea în Italia a cetăţeanului străin fără a deţine viza corespunzătoare. Această categorie de document oferă dreptul deţinătorului acestuia/migrantului de a intra/ieşi în/din Italia doar pe calea aerului şi prin acelaşi punct de frontieră aerian. În prezent, autorităţile italiene nu mai condiţionează posibilitatea intrării facilitare în Italia, în baza "ricevutei", doar în anumite perioade de timp ale anului calendaristic.

„La revenire în Italia, în baza ricevutei corespunzătoare, cetăţeanul urmează să prezinte permisul de şedere expirat în original (Originalul permisului de şedere nu se retrage în procesul de depunere a actelor pentru eliberarea permisului de şedere nou. Actul expirat se retrage doar la eliberarea permisului nou). Prin urmare, în cazul cînd permisul de şedere expirat se declara pierdut, cetăţeanul străin urmează să obţină viza la misiunea diplomatică italiană”