Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Documentarea cetăţenilor Republicii Moldova

Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate buletinul de identitate şi/sau paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

 1. eliberarea primară a actului de identitate;
 2. schimbarea datelor personale;
 3. expirarea termenului de valabilitate;
 4. pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 5. dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 6. solicitarea celui de-al doilea paşaport.

Titlu de calătorie

Consulatul eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor şi cetăţenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situaţia în care:

 • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au paşaport cu termen expirat, dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată paşaport sau au intrat în Italia fără paşaport.

Pentru obţinerea titlului de călătorie urmează a fi prezentate:

 • Două fotografii de mărimea 3x4 cm (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
 • Denunţul (declaraţia) de la poliţie, în cazul pierderii sau furtului paşaportului;
 • Dacă sînt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  • buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire;
  • paşaportul expirat sau deteriorat;
  • permisul de şedere (trvalý pobyt);
  • orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, diploma de studii etc.);

Termenul de valabilitate a titlului de călătorie nu poate depăşi 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămîni înainte de plecare în Republica Moldova. Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.

Cetăţenii care intenţionează să călătorească pe calea terestră, urmează să solicite din timp la Consulatul sau consulatul respectiv din Italia, aplicarea pe titlul de călătorie a vizei de tranzit, în cazul în care aceasta este necesară pentru tranzitarea ţării respective.

Solicitanţii titlurilor de călărotie (inclusiv minorii) se prezintă la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano.