Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Documentarea cetăţenilor Republicii Moldova

Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate buletinul de identitate şi/sau paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

  1. eliberarea primară a actului de identitate;
  2. schimbarea datelor personale;
  3. expirarea termenului de valabilitate;
  4. pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
  5. dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
  6. solicitarea celui de-al doilea paşaport.

Înscrierea copilului în paşaport

Sistarea procedurii consemnării datelor şi fotografiilor copiilor în paşapoartele părinţilor

În conformitate cu modificările operate în legislaţia Republicii Moldova, care reglementează Sistemul naţional de paşapoarte, începând cu 1 ianuarie 2011, în paşapoartele părinţilor nu vor fi introduse datele şi fotografiile copiilor (alin. 10, art. 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – abrogat prin Legea nr. 135 din 01.07.2010).

Prin urmare, după intrărea în vigoare a modificării respective (01.01.2011), misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova vor stopa procedura consemnării datelor personale şi fotografiilor copiilor în paşapoartele părinţilor.

Totodată, reamintim că începînd cu data de 01 ianuarie 2011, se vor elibera paşapoarte biometrice, cu respectarea următoarelor prevederi:

  • paşaportul naţional va conţine datele biometrice (grupa sanguină, amprentele digitale, fotografia digitală);
  • includerea amprentelor digitale în paşaportul (documentul de călătorie) copilului în vîrstă de pînă la 12 ani nu este obligatorie;
  • paşapoartele care nu conţin date biometrice, eliberate pînă la 1 ianuarie 2011, vor fi valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate.