Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utile

Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Documentarea cetăţenilor Republicii Moldova

Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate buletinul de identitate şi/sau paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

 1. eliberarea primară a actului de identitate;
 2. schimbarea datelor personale;
 3. expirarea termenului de valabilitate;
 4. pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 5. dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 6. solicitarea celui de-al doilea paşaport.

Perfectarea paşaportului şi buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova

Eliberarea paşapoartelor pentru călătorii în străinătate şi a buletinelor de identitate are loc de marţi pînă vineri în intervalul orelor 15 00 - 16 45.

1. Pentru eliberarea paşaportului solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

1.1. Paşaport pentru călătorii în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani

 • certificat de naștere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);
 • la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care constă din:
  • taxa consulară 40 euro
  • taxa aferentă și costul paşaportului – care pot varia în funcţie de:
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA) 1 lună 11 + 39 euro
15 zile calendaristice 11 + 49 euro
5 zile lucrătoare 11 + 69 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu (PA) 1 lună 11+ 25 euro
15 zile calendaristice 11+ 33 euro
5 zile lucrătoare 11 + 40 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent (PA) 1 lună 11 + 35 euro
15 zile calendaristice 11 + 45 euro
5 zile lucrătoare 11 + 55

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.
* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul Consulatului General este de două luni iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex. 5 zile lucrătoare în R.M.), termenul va fi de pînă la patru săptămîni.

1.2. Paşaport pentru călătorii în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • buletin de identitate moldovenesc valabil în original al minorului – pentru cei care au împlinit vîrsta de 16 ani;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport (după caz);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată (definitivă şi irevocabilă) cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;
 • la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care constă din:
  • taxa consulară 40 euro
  • taxa aferentă și costul paşaportului – care pot varia în funcţie de:
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA) 1 lună 11 + 39 euro
15 zile calendaristice 11 + 49 euro
5 zile lucrătoare 11 + 69 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu (PA) 1 lună 11 + 25 euro
15 zile calendaristice 13 + 33 euro
5 zile lucrătoare 12 + 40 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent (PA) 1 lună 10 + 35 euro
15 zile calendaristice 13 + 45 euro
5 zile lucrătoare 12 + 55
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru copiii de vârsta sub 7 ani, aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA) 1 lună 10 + 30 euro
15 zile calendaristice 13 + 37 euro
5 zile lucrătoare 12 + 53 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru copiii de vârsta de la 7 pînă la 12 ani, aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA) 1 lună 10 + 30 euro
15 zile calendaristice 13 + 37 euro
5 zile lucrătoare 12 + 53 euro

 

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.
* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul Consulatului General este de două luni iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex. 5 zile lucrătoare în R.M.), termenul va fi de pînă la patru săptămîni.

2. Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

2.1 Buletin de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original. În cazul în care B/I a fost pierdut sau furat, solicitantul va completa o declaraţie de pierdere/furt, în cadrul oficiului consular la Milano;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original valabil;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm. Cerinţele faţă de fotografii le pute-ţi găsi aici;
 • la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care constă din:
  • taxa consulară 30 euro
  • taxa aferentă și costul buletinului de identitate – care poate varia în funcţie de:
Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi provizoriu în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA) 1 lună 9 + 6 euro
15 zile calendaristice 10 + 10 euro
5 zile lucrătoare 11 + 19 euro

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.
* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Consulatului General este de două luni iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex. 5 zile lucrătoare în R.M.), termenul va fi de pînă la patru săptămîni.

2.2 Buletin de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original (după caz);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată (definitivă şi irevocabilă) cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm. Cerinţele faţă de fotografii le pute-ţi găsi aici;
 • la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care constă din:
  • taxa consulară 30 euro
  • taxa aferentă și costul buletinului de identitate – care poate varia în funcţie de:
Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi provizoriu în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA) 1 lună 9 + 6 euro
15 zile calendaristice 10 + 10 euro
5 zile lucrătoare 11 + 19 euro

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.
* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Consulatului General este de două luni iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex. 5 zile lucrătoare în R.M.), termenul va fi de pînă la patru săptămîni.