Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Cetăţenia

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi permanent, luaţi la evidenţă consulară la Consulatul General, care doresc să renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova.

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenie, solicitanţii urmează să depună la Consulatul General următoarele acte:

 • cerere-chestionar (se completează la Consulatul General);
 • autobiografia;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei Republicii Italiene sau altei cetăţenii ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vârsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie sau divorţ;
 • patru fotografii de mărimea 4,5cm X 3,5cm;
 • copiii in vârstă de la 14 până la 18 ani declară in scris consimţământul său de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie urmează a fi autentificata notarial. Cererea privind renunţarea la cetăţenie se depune împreună cu copia certificatului de naştere al copilului (autentificată notarial);
 • declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţământul la renunţarea cetăţeniei Republicii Moldova de către copilul său minor împreuna cu celălalt părinte (autentificată notarial) sau certificatul privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul său minor.

Atenţie! Actele se depun in original.

Toate actele eliberate de organele autorităţile străine urmează a fi „apostilate” şi traduse în limba de stat a Republicii Moldova.