Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Cetăţenia

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

Persoana care solicită să redobândească cetăţenia Republicii Moldova, având domiciliu legal şi obişnuit în străinătate depune cererea-chestionar de forma stabilită, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, la Consulatul General Republicii Moldova cu prezentarea următoarele documente:

  • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
  • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
  • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • copia după actul de identitate;
  • bonul de plată a taxei consulare;
  • patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
  • cazierul judiciar în ţara de domiciliere.

În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

Cererile şi documentele necesare se expediază la Ministerul Tehnologiilor Informaţionale li Comunicaţiilor spre examinare şi luarea deciziei. În rezultatul examinării se întocmeşte un aviz in baza căruia solicitantului i se eliberează actele de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova.