Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utile

Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Anunţuri

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” pentru anii 2010-2018

Stimați cetățeni ai Republicii Moldova,

Prin prezenta, Ministerul Economiei al Republicii Moldova Vă informează că Programul de Atragere a Remitențelor în Economie “PARE 1+1” pentru anii 2010-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 972 din 18.10.2010, pe parcursul a cinci ani a fost implementat cu succes de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), ceea ce a contribuit la prelungirea acestuia pană in anul 2018.

Programul „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor emigranţi sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care doresc să investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri.

Scopul Programului reprezintă mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetățenilor Republicii Moldova plecați peste hotarele ţării în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Obiectivele Programului sunt următoarele

 • creşterea nivelului de informare a lucrătorilor emigranţi din Republica Moldova şi a beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
 • sporirea abilităţilor antreprenoriale în rândul lucrătorilor emigranţi şi beneficiarilor de remitenţe;
 • stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii emigranţi şi beneficiarii de remitenţe;
 • facilitarea accesului lucrătorilor emigranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare necesare înfiinţării / dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova;
 • promovarea culturii financiare şi a economiilor.

La Program pot participa:

 • lucrătorii emigranţi din Republica Moldova;
 • rudele de gradul întâi ale lucrătorilor emigranţi.

În cadrul Programului, antreprenorii au posibilitatea să beneficieze de un grant în sumă de până la 200 mii lei, în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE.

Pe parcursul implementării Programului au beneficiat de instruire în domeniul antreprenorial 1292 lucrători emigranţi şi rude de gradul I ale acestora. Au fost finanțate 717 întreprinderi, inclusiv 357 din acestea nou-create. Suma granturilor transferate în cadrul Programului a constituit cca 125 mil. lei. Investiţiile efectuate în economie de către beneficiarii Programului au depăşit 340 mil. lei. Remitențele beneficiarilor Programului provin din 40 state ale lumii, preponderent din Italia, Rusia, SUA, Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Franța și România.

Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiţii:

 • să fie cetăţean al Republicii Moldova;
 • să fie lucrător emigrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
 • să intenţioneze să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
 • să dispună de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poată confirma prin prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare (contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor; extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar, declaraţii vamale).

Componentele Programului sunt:

I. Informare şi comunicare;
II. Instruire şi suport antreprenorial;
III. Finanţarea afacerilor / Regula 1+1;
IV. Monitorizare post-finanţare şi evaluare.

De implementarea, coordonarea și monitorizarea activităților prevăzute în PARE 1+1 este responsabilă Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

PARE 1+1 tinde să faciliteze și în continuare accesul la finanțare al migranților și rudelor de gradul I ale acestora, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor bănești pe căi oficiale, introducerea practicilor bune de gestionare a afacerilor din statele gazdă ale migranților și crearea unei pârghii pentru introducerea inovațiilor și know-how-urilor.

Mai multă informaţie despre Program poate fi accesată pe pagina web: http://www.odimm.md/pare . Telefon de contact: 022 22 50 01.