Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utile

Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Anunţuri

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), anunță Concurs de selectare a personalului în cadrul Pavilionului Republicii Moldova la Expo Milano 2015

 • Director de Pavilion (1 persoană)
 • Ghid/Hostess (6 persoane)
 • Personal tehnic și de întreținere: cleaning manager (3 persoane)

Perioada de angajare: 6 luni (1 mai 2015 – 31 octombrie 2015)

Locul de lucru: Republica Italia, or. Milano, teritoriul expozițional ”Expo Milano 2015”, Pavilionul Republicii Moldova.

Deținerea unui permis de ședere/muncă în Republica Italia, valabil pentru întreaga perioada indicată (01.05.15-31.10.15), este obligatorie pentru toate funcțiile anunțate.

Director de Pavilion

Perioada angajării: 01 mai – 31 octombrie 2015

Condiții de angajare:

 • studii superioare;
 • abilități de management și organizatorice;
 • cunoașterea fluentă a limbilor engleză, română și italiană;
 • calități de organizare a lucrului în echipă;
 • capacitate de planificare a activității în funcție de obiective;
 • experiență în administrarea unei activități complexe (prezintă avantaj persoanele cu experiență în organizare evenimente, târguri și expoziții);
 • experiență în planificare financiară/raportare;
 • abilități avansate de comunicare/negociere;

Responsabilități:

 • reprezentarea intereselor în relația juridică și administrativă cu organizatorii expoziției, furnizorii și partenerii Pavilionului Republicii Moldova în cadrul ”Expo Milano 2015”;
 • reprezentarea Pavilionului Republicii Moldova în relația cu media străină;
 • administrarea activității zilnice a pavilionului;
 • administrarea echipelor implicate în activități culturale, oficiale, comerciale, de comunicare;
 • formarea și instruirea personalului (ghizi, voluntari);
 • logistica evenimentelor și a circulației bunurilor materiale;
 • logistica delegațiilor oficiale, culturale și de afaceri;
 • asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor din agenda Pavilionului;.
 • formarea de rapoarte financiare si de activitate periodice.

Ghid/Hostess

Perioada angajării: 01 mai – 31 octombrie 2015

Cerințe:

 • studii superioare (studii economice, profil turism);
 • experiență anterioară în calitate de ghid;
 • experiență în organizarea de evenimente și în relaționarea cu publicul;
 • cunoașterea fluentă a limbilor engleză, română și italiană;
 • abilități avansate de comunicare și organizare;
 • persoană dinamică și activă, cu spirit de inițiativă;
 • cunoștințe impecabile a istoriei, geografiei, valorilor cultural-spirituale ale Moldovei, cultură generală;
 • disponibilitate pentru activități în week-end și/sau sărbători;
 • toleranță la stress, activitate sub presiunea unor termene – limită;

Responsabilități:

 • asigură o atmosferă degajată și primitoare pe tot parcursul expoziției, întreține un dialog permanent cu vizitatorii Pavilionului;
 • asigură logistica materialelor informative despre Moldova; preia materialele promoționale (broșuri, hărți, pliante etc) pe care le pune la dispoziția vizitatorilor;
 • asigură buna desfășurare a evenimentului prin: monitorizarea furnizorilor, colaboratorilor; echiparea spațiilor pentru evenimente; asistența logistică pe parcursul expoziției;
 • oferă informații specializate vizitatorilor într-o manieră adecvată (ex.: informații despre programului Pavilionului, informații cu caracter istoric, cultural, geografic, economic), referințe și contacte relevante;
 • pregătește rapoarte și statistici periodice cu privire la activitatea de ghid în cadrul Pavilionului.

Cleaning Manager

Perioada angajării: 01 mai – 31 octombrie 2015

Cerințe:

 • studii medii;
 • disponibilitate pentru activitate în orele de program prevăzute;
 • disponibilitate pentru activități în week-end și/sau sărbători;
 • toleranță la stress, activitate sub presiunea unor termene – limită;

 

Actele necesare pentru înscrierea în Concurs:

Pentru persoane fizice:

 • CV în limba română/engleză;
 • Poză tip pașaport 3x4 (1 exemplar);
 • Copii xerox: buletin, certificat naștere, certificat căsătorie (dacă e aplicabil), pașaport (dacă e aplicabil);
 • Acte ce demonstrează valabilitatea permisului de ședere/muncă în Republica Italia pentru perioada vizată;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverința medicală de la medicul de familie, cu specificația "clinic sănătos și apt de muncă din punct de vedere psihic si fizic";
 • Copii xerox a tuturor diplomelor de studii;
 • Referințe/scrisori de recomandare privind activitatea în domeniu de la locurile de muncă/proiectele precedente;
 • Oferta financiară.

Pentru persoane juridice:

 • Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
 • Certificat de atribuire a contului bancar – copie, eliberată de banca deţinătoare de cont;
 • Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
 • Licenţa de activitate – copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului, se prezintă atunci când activitatea Persoanei Juridice este subiect al licențierii conform prevederilor legale;
 • Notă informativă privind experiența în domeniu;
 • Referințe/scrisori de recomandare privind activitatea în domeniul vizat;
 • CV în limba română/engleză pentru persoana-candidat;
 • Oferta financiară.

Dosarele vor fi expediate pe adresa MIEPO (str. A. Mateevici 65, MD 2009, Chișinău), sau la adresa de email: nadejda.florea@miepo.md

Dosarele incomplete sau care nu corespund condițiilor Concursului nu vor fi examinate!

Termenul pentru depunerea dosarelor pentru Concurs este 27.04.2015 ora 17:00.