Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acte de stare civilă

Cine nu se poate căsători în Republica Moldova

Legislaţia Republicii Moldova stabileşte anumite restricţii pentru încheierea pe teritoriul său a căsătoriei pentru anumite categorii de cetăţeni. Astfel, în Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

  • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
  • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
  • adoptator şi adoptat;
  • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
  • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
  • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
  • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele işi ispaşesc pedeapsa;
  • persoane de acelaşi sex.