Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acte de stare civilă

Procedura de încheiere în Italia a căsătoriei de către cetăţenii moldoveni

Capacitatea cetăţeanului străin de a încheia căsătoria pe teritoriul italian este reglementată de art. 116 din Codul civil italian. Clauza respectivă prevede că străinul care dorește să încheie căsătorie în Republica Italiană, trebuie să prezinte funcţionarului de stare civilă o declaraţie a autorităţii competente din ţara de origine, din care să rezulte că, în conformitate cu legile sale naţionale, nu există impedimente pentru a se căsători cu un cetăţean străin.

În urma intrării în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţiei Comisie Internaţionale de Stare Civilă nr. 20, precum şi în conformitate cu procedura stabilită de către oficiile stare civilă italiene, cetăţenii moldoveni, care vor dori să depună actele pentru a încheia căsătoria pe teritoriul Republicii Italiene, urmează să obţină, Certificatul de capacitate matrimonială multilingv eliberat de Serviciul Stare Civilă al Ministerului Justiţiei al Republlicii Moldova.

Respectiv, cetăţenii moldoveni care doresc să depună actele pentru a înregistra căsătoria pe teritoriul Italiei urmează să prezinte autorităţilor italiene Certificatul de capacitate matrimonială multilingv eliberat de Serviciul Stare Civilă al Ministerului Justiţiei al Republlicii Moldova. Certificatul de capacitate matrimonială multilingv produce efecte juridice pe teritoriul Republicii Italiene fără a fi tradus şi apostilat.

Totodată, reamintim că în conformitate cu Decretul-lege „Cu privire la securitate” aprobat la 02 iulie 2009, de Camera superioară a Parlamentului Republicii Italiene, străinii care vor dori să se căsătorească în Italia vor trebui să prezinte permisul de şedere.

După înregistrarea căsătoriei cetăţenii Republicii Moldova urmează să efectueze transcrierea actului de căsătorie.

Ce reprezintă Certificatul de capacitate matrimonială?

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în conformitate cu normele moldoveneşti (exprimînd dovada lipsei impedimentelor la căsătorie), eliberat în temeiul actelor de stare civilă, destinat utilizării în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei (nr.20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980), fără legalizare/apostilare şi traducere.

Din data de 01.10.2010 Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor a Serviciului Stare Civilă eliberează certificatul de capacitate matrimonială destinat utilizării în statele: Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia, Germania.

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte Direcţiei audienţă şi eliberarea documentelor a Serviciului Stare Civilă al Ministerului Justiţiei al Republicii moldova:

  • cererea de modelul respectiv (sa se acceseze al doilea fail atasat la email cu denumirea cerere);
  • actele de identitate ale viitorilor soţi (buletin de identitate şi paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova în original şi copie, precum şi copia autentificată notarial a paşaportului cetăţeanului străin); (în cazul autentificării de către notar străin se va aplica apostila)
  • actele care fac dovada de celibatar sau încetării căsătoriilor anterioare ale viitorilor soţi (ex. sentinţa de judecată privind desfacerea căsătoriei; certificat de divorţ; certificat de deces etc.).

Actele de identitate, documentele de celibatar sau care fac dovada încetării căsătoriei ale cetăţeanului străin necesită a fi apostilate şi traduse.