Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acte de stare civilă

Informaţii privind transcrierea actelor de stare civilă emise de autorităţi străine

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale.

Cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Se supun transcrierii, în mod obliagtoriu, actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite pînă la această dată se prezintă în organele competente ale Republicii doar legalizate/apostilate (în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial. La dorinţa solicitanţilor pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite pînă la 17 august 2001.

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise sînt limitate la acelea, obligativitatea înregistrării cărora revine organelor de stare civilă din Republica:

 • actele de naştere;
 • actele de căsătorie;
 • actele de desfacere a căsătoriei;
 • actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • actele de deces.

Transcrierea actelor de stare civilă se face în baza copiei, extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, legalizate în modul stabilit, în funcție de existenţa acordurilor bilaterale sau multilaterale între state.Actele de stare civilă legalizate necesită a fi traduse în limba de stat şi autentificate notarial sau consular.
*Nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele de stare civilă eliberate de organele competente din următoarelor state:

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,
 • Lituania,
 • România,
 • Republica Cehă,
 • Republica Slovacă.

**Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de organele competente din următoarelor state:

Germania Luxemburg Slovenia
Belgia Olanda Croaţia
Spania Portugalia Macedonia
Franţa Elveţia Bosnia şi Herţegovina
Italia Turcia Serbia
Polonia Muntenegru  

produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse.**

* Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 semnat la Viena 08.09.1976.

Pentru a transcrie un act de stare civilă urmează să parcurgeţi următoarele etape:

I-a etapă:  

Adresaţi-vă personal (sau prin intermediul unei persoane împuternicită de Dvs.) la oficiul stare civilă din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliaţi Dvs. sau la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

Notă:
pentru transcrierea actului de stare civilă în regim de urgenţă apelaţi la Serviciului Stare Civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1. În acest caz, după aprobarea cererii privind transcrierea actului de stare civilă vă veţi adresa la OSC mun. Chişinău pentru a primi certificatul de stare civilă. Informaţii subsidiare găsiţi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă - http://www.stare-civila.gov.md/

II-a etapă:

Depuneţi cererea de transcriere a actului de stare civilă  şi prezentaţi următoarele acte:

 • copia, extrasul sau certificatul de pe actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces sau  schimbare a numelui şi/sau prenumelui) întocmit de organele competente din străinătate legalizate şi traduse, după caz;
 • actele de identitate:
  • ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere);
  • ale persoanelor căsătorite (la transcrierea actului de căsătorie);
  • ale persoanelor divorţate (la transcrierea actului de divorţ);
  • a persoanei decedate (la transcrierea actului de deces);
  • a persoanei cu privire la care a fost întocmit actul de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate (la transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui);
 • certificatul de căsătorie a părinţilor copilului;
 • certificatele de naştere a părinţilor copilului;
 • actul de identitate a solicitantului, după caz;
 • procura, după caz.