Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utile

Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Activitatea Curenta a Misiunii

Solicitare de asistență în scopul lichidarii consecintelor ninsorilor abundente din aprilie 2017

21 aprilie 2017

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează că, în scopul lichidării consecințelor ninsorilor abundente din aprilie 2017, soldate cu grave pagube materiale, Ministerul Finanțelor a deschis conturi bancare destinate colectării de fonduri.

Instituțiile sau persoanele interesate pot transfera mijloace banesti pe următoarele conturi:

1) În lei moldoveneşti

Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat
IBAN: MD55TRPAAD144111A01344AA
Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037
Banca beneficiarului: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD2X
Destinaţia plăţii: Ajutor financiar pentru lichidarea consecintelor ninsorilor abundente din aprilie 2017

2) În dolari SUA (USD)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
IBAN: MD56NBPAAP144111A01344AA
Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037
Banca beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei
SWIFT: NBMDMD2X
Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125
Destinaţia plăţii: Ajutor financiar pentru lichidarea consecintelor ninsorilor abundente din aprilie 2017

3) În EURO (EUR)

Beneficiar: Ministerul Finantelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat
IBAN: MD63NBPBBP144111A01344AA
Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037
Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei
SWIFT: NBMDMD2X
Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226
Destinaţia plăţii: Ajutor financiar pentru lichidarea consecintelor ninsorilor abundente din aprilie 2017
Telefoane de contact: 26-28-46, 26-29-03

Request for assistance to liquidate the consequences of the heavy snowfall of April 2017

April 21, 2017

The Ministry of Foreign Affairs and European Integration informs that the Ministry of Finance has opened bank accounts for fundraising in order to liquidate the consequences of the heavy snowfall from April 2017, resulting in serious material damages.

Institutions or persons concerned may transfer money to the following accounts:

1) In Moldovan Lei

Beneficiary: Ministry of Finance of the Republic of Moldova - State Treasury
IBAN: MD55TRPAAD144111A01344AA
Beneficiary's tax code: 1006601000037
Beneficiary Bank: Ministry of Finance, State Treasury
Bank code: TREZMD2X
Payment destination: Financial aid for the liquidation of the heavy snowfall of April 2017

2) In US Dollars (USD)

Beneficiary: Ministry of Finance - State Treasury
IBAN: MD56NBPAAP144111A01344AA
Beneficiary's tax code: 1006601000037
Beneficiary Bank: National Bank of Moldova
SWIFT: NBMDMD2X
NBM Correspondent Account: Federal Reserve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, Account no. 021087125
Payment destination: Financial aid for the liquidation of the heavy snowfall of April 2017

3) In EURO (EUR)

Beneficiary: Ministry of Finance of the Republic of Moldova - State Treasury
IBAN: MD63NBPBBP144111A01344AA
Beneficiary's tax code: 1006601000037
Beneficiary Bank: National Bank of Moldova
SWIFT: NBMDMD2X
NBM Correspondent Account: De Nederlandsche Bank N.V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226
Payment destination: Financial aid for the liquidation of the heavy snowfall of April 2017
Contact Phones: 26-28-46, 26-29-03